Vitello Gorgonzola 

Escalopes of veal cooked in gorgonzola, white wine and cream sauce served with rice.


No Replies to "Vitello Gorgonzola "


    Got something to say?

    Some html is OK